محرم و عاشورا

تعلیم سازندگی و کوبندگی
آموختن راه پیروزی بر سر نیزه
ماه شکست قدرتهای یزیدی
ماه آمادگی شنیدن حق
پیروزی حق بر باطل
پیروزی در متن فداکاری و خون
قیام کربلا منحصر به یک زمان و مکان نیست
مقابله با ستمکار و زنده نگه داشتن اسلام
گریه عامل حفظ نهضت
علت مخالفت دشمن با روضه خوانی
دستور ادامه نهضت عاشورا در هر وقت و مکان
لزوم حفظ "نه گفتن" به ظالمین
ملت گریه، القای ظالمین به ملت
جنبه سیاسی و اجتماعی گریه بر سیدالشهداء
قیام برای تقویت اسلام
رهایی اسلام از توطئه عناصر فاسد
حفظ اسلام
زنده ماندن مذهب با ذکر مصائب اهل بیبت
ممانعت از هدر رفتن زحمات پیامبر (ص)
عمق ارزش گریه بر سیدالشهداء
مساله عزای سیدالشهداء از دید سیاسی
عزای اهل بیت و مجتمع کردن بی زحمت مردم
مجلس عزا و بسیج ملت برای مقصد اسلامی
نقش مجالس عزا در قیام 15 خرداد
نقش مجالس و دعا در حماسه ملت
نقش مجالس در زنده نگه داشتن ملتها
تاثیر خطبا و نوحه خوانان
گریه ها و شکستن قدرت 2500 ساله
اقتدای ملت به سیدالشهداء
اهمیت کیفیت افراد در برابر کمیت
روشن ماندن نور خدا
فداکاری در میدان و تبلیغ در خارج میدان
درس نهراسیدن از قلت عدد
تکلیف روحانیون و خطبا در شناساندن قیام سیدالشهداء
نقش قیام سیدالشهداء در پیروزی نهضت ایران
مجاهده در راه اسلام
لزوم تبلیغ محرم
عشق بر سیدالشهداء و نگه داشتن جبهه ها
بیان مسائل سیاسی-اجتماعی برای ملت
استقلال جمهوری اسلامی و پرچم خونین سیدالشهداء