تظاهر به آزادی زنان در طاغوت

اغفال به اسم آزادی بانوان
مگر مردها آزادند؟
آزادی با سرنیزه
دروغ آزادی زن‌ها
قیام زنان علیه کشف حجاب
آزادی را پایمال کرده
منطق شاه، انحطاط زنان است
ترقی انسان، کمالات انسانی و با اثر بودن در مملکت است نه به سینما و دانس رفتن
زنان را از مقام شرافت پایین کشیدند
به اسم آزادی، فساد کردند
مادری نکردن با زور و فشار
آزادی را در فساد می‌دیدند
به اسم آزادی همه را محروم کردند!
با اسامی فریبنده، جوانان را از بین بردند
آزادی در فساد
به دنبال آزادی استعماری بودند
آزادی محمدرضا یعنی بی‌بند و باری
نقشه‌شان آزادی وارداتی بود
کسی نمی‌توانست یک کلمه نقد بنویسد
آن آزادی را می‌خواهند که اسلام نباشد
آزادی قلم‌ها نه، آزادی فحشا آری
زن‌ها را به تباهی کشیده بودند
به اسم آزادی، ملعبه دست جنایت‌کاران شدند
الزام بر بی‌حجابی عین دموکراسی!