اسلام مستضعفان و محرومان

زندگی، اندیشه و اخلاق امام خمینی چشمه عطوفت و محبت
امام خمینی(ره) و مستضعفان / استضعاف در قرآن
جایگاه طبقات پایین اجتماع در اندیشه امام خمینی (ره)
نگاهی به اصول توسعه از دیدگاه امام خمینی
جنگ فقر و غنا
جنگ فقر و غنا - قسمت دوم
الفبای مبارزه
رمز ماندگاری
مواظب باشید !
کانون امید محرومان
برائت، استقامت، رمز ماندگاری
انبارکردن سه کامیون زغال توسط امام‌خمینی برای محرومان