وصیت برادرانه به قوای مسلحوصیت برادرانه به قوای مسلحشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاشریف‌ترین شغل‌ها و بزرگ‌ترین مسئولیت‌هاآغوش باز مردم برای پلیسآغوش باز مردم برای پلیسایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستایران جای تاخت و تاز دشمنان نیستبا قدرتمندی پیش برویدبا قدرتمندی پیش برویددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیددر کار نظامی‌ها دخالت نکنیدجایی برای شرقزده و غربزده نیستجایی برای شرقزده و غربزده نیستحمایت از قدس شریفحمایت از قدس شریف۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است۲۹ فروردین روز ارتش جمهوری اسلامی/ ارتش ما امروز یک ارتش سربلند و با افتخار و با ایمان است قوای مسلح صفحه 2