وصیت برادرانه به قوای مسلح

وصیت برادرانه من در این قدمهای آخرین عمر بر قوای مسلح، آن است که ای عزیزان که به اسلام عشق می‌ورزید و با عشق لقاء اللّه به فداکاری در جبهه‌ها و در سطح کشور به کار ارزشمند خود ادامه می‌دهید، بیدار باشید و هوشیار که بازیگران سیاسی و سیاستمداران حرفه‌ای غرب و شرق‌زده و دستهای مرموز جنایتکاران پشت پرده لبه تیز سلاح خیانت و جنایتکارشان از هر سو و بیشتر از هر گروه متوجه به شما عزیزان است. 26 بهمن 1361

ایها الاخوه من منتسبی القوات المسلحه، اوصیکم بوصیتی الاخویه هذه، بان تواصلوا التضحیه فی جبهات القتال بقلوبکم المعموره بالعشق للإسلام وعشق لقاء اللّه، وان تواصلوا سائر نشاطاتکم القیمه فی جمیع انحاء البلاد. کونوا یقظین وعلی حذر، فان اساطین اللعب السیاسیه، وممتهنی السیاسه من الماسورین للغرب والشرق، وعملاء المتجبرین المتخفین یلوحون باسنه حرابهم الخائنه الجانیه من خلف الکوالیس ویوجهونها من کل صوب ودون ایه فئه اخری نحوکم. ۱ جمادی الاول ۱۴۰۳

My brotherly advice to the armed forces who love Islam, who give their lives at the war fronts for the love of gaining proximity to God, and who carry out their devotional work everywhere in the country, is that you stay alert and vigilant and beware the treacherous political ruses of the pro-West or pro-East elements at play behind the scenes! Rest assured that the sharp edges of their blades are, from every side, directed at you more than at any other time. February 15, 1983

دریافت طرح
اشتراک وصیت برادرانه به قوای مسلح
کلیدواژه:
وصیت نامهنفوذقوای مسلحقوای مسلح و مسئولیت هاقوای مسلح و مردم