فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع اعضای مجلس خبرگان (غنای اسلام در جمیع جهات)

صبح ۱۱ تیر ۱۳۶۶/ ۵ ذی القعده ۱۴۰۷

تهران، حسینیّه جماران

لزوم شناخت معنویات و معارف اسلامی

مشکینی، علی (رئیس) و اعضای مجلس خبرگان‌

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: