فیلم
 
کلیدواژه:

سخنرانی در جمع مسئولان قضایی کشور (اهتمام در حل مسائل قضا)

 

صبح ۸ تیر ۱۳۶۶/ ۲ ذی القعده ۱۴۰۷

تهران، حسینیه جماران

اهتمام در حل مسائل قضا

موسوی اردبیلی، سید عبد الکریم (رئیس دیوان عالی کشور)، موسوی خوئینی‌ها (دادستان کل کشور)، اعضای شورای عالی قضایی و معاونت این شورا، روسای شعب دیوان عالی کشور، دادگستری، قضات و دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، روسای سازمان بازرسی کل کشور و قضایی نیروهای مسلح، و زندانها و ثبت پلیس قضایی، دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادگاه و دادسرای انتظامی قضات و کارکنان این واحدها

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: