فیلم

قاجار

رفتار قاجار و پهلوی با مردم و اجانب
برتری مجلس شورای اسلامی بر مجالس سابق‌
درگذشته انتخابات هیچگاه به طور کلی در دست مردم نبوده است
مقایسه نابسامانیهای انقلاب با انقلابهای دیگر
اگر روحانیون نبودند، ما الآن از اسلام اطلاعی نداشتیم
سخنرانی در جمع فرمانداران، بخشداران و اعضای شوراهای روستایی‌
بیشتر