فیلم

قیام عاشورا

سخنرانی در جمع وعاظ تهران و ... (حفظ نظام اسلامی- وظایف روحانیت)
سخنرانی در جمع ائمه جماعات و وعاظ تهران و قم (وظیفه روحانیون)
دستاورد حقیقی نهضت 15 خرداد 42
 15 خرداد سرآغاز شکوفایی اسلام و استقلال و آزادی ملت است
اسلام امانتی است از جانب خدا
هر ضرری که به ما وارد شد یک نفعی هم پهلویش بود
شهادت سیدالشهدا در راه عقیده و مقصد
محرّم و صفر است که اسلام را نگه داشته است
توبه کنید قبل از اینکه در صحنه گرفتار شوید
بیشتر