فیلم
 
کلیدواژه:

آنهایی که توجه به مسائل معنوی ندارند، در آن وقت اگر- مثلًا- کسانی بودند، می‌گفتند که سید الشهدا آمد اینجا و همین چرا آمد؟ خوب، «چرا» آن وقت می‌گفتند، مقدسهایی که آن وقت آنجا بودند، اینها «چرا» را می‌گفتند که خوب چرا رفت؟ چرا بچه‌هایش را برد؟ اول هم از ایشان سوال می‌کردند که چرا اینها را می‌آورید؟ لکن شهادت سید الشهدا، که در اسلام بسیار ناگوار بود، چون در راه عقیده و مقصد بود و عقیده را پیش برد- یعنی، همان شهادت- بساط بنی امیه را پیچید به هم و از بین برد، تمامش کرد.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: