فیلم

وزارتخانه ها و ادارات

ضرورت وجود هیاتهای بازسازی‌
دقت در انتخاب اعضای هیاتهای بازسازی‌
بررسی دقیقی سوابق اعضای هیاتهای بازسازی‌
عده‌ای به اسم «حزب الله»کارهای شما را فلج کنند
اجتناب از افراط و تفریط در بازسازی ادارات
گمان نکنید هر کس در آن وقت وارد شده، پس او ظالم است
پاکسازی ادارات از افراد ظالم و فاسد در رژِیم گذشته
لزوم پاکسازی ادارات از افراد فاسد و ظالم
جلوگیری از اذیت مراجعین در ادارات
بیشتر