فیلم

وحدت جهان اسلام

سخنرانی در اقشار مختلف مردم (تشریک مساعی همه در پیشبرد مقاصد)
اختلاف افکنی میان مسلمین
دشمنان اسلام خواستار برهم زدن وحدت شیعه سنی
بیدار و متحد کردن مسلمین در حج
ما می‌خواهیم که با همه این کشورهای اسلامی برادر باشیم
تا کی می‌خواهید اسیر امریکا باشید
خداوند ان شاء الله، همه کشورهای اسلامی را بیدار کند
ایشان برای وحدت مسلمین به جهنم برود!
این دو قشر بزرگ اسلامی با هم پیوند کنند و در مقابل دیگران بایستند
بیشتر