فیلم
 
کلیدواژه:

شماها خیال می‌کنید که آلمان، انگلستان و در راس همه، امریکا، صلاح شما را می‌خواهد؟ شوروی صلاح شما را می‌خواهد؟ آنها صلاح خودشان را می‌خواهند. آنها شماها را به بند می‌کشند تا از شما استفاده کنند. آن روزی که ببینند استفاده نمی‌تواند بکنند، شما را دور می‌اندازند و همراهی با شما نمی‌کنند. شما بیایید امروز که ملت ایران قیام کرده است و می‌بینید که تا چه اندازه پیشرفت کرده است و همه قدرتها را اجازه نداده است که دخالت بکنند در کشور خودش، با اینها همقدم بشوید تا همه با هم- هر کس در کشور خودش مستقل، لکن همه با هم- در مقابل قدرتهایی که می‌خواهند ما را از بین ببرند و ما را مستعمره خودشان- و لو مستعمره نو باشد- قرار بدهند، از چنگال آنها نجات پیدا کنیم. شماها تا کی می‌خواهید اسیر امریکا باشید و اسیر مستشاران امریکا؟ شما دیدید که ملت ایران مستشاران امریکایی را به دور ریخت و خود الآن همه چیز خود را دارد اداره می‌کند و اگر مهلت به او داده بشود، آن چنان قدرتی خواهد پیدا کرد که نتواند کسی دخالت در کشورش بکند و طمع طمعکاران و آدمخواران را از این کشور تا آخر قطع کرده است و می‌کند، ان شاء الله.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: