فیلم

جهاد سازندگی

بی تفاوتی مردم نسبت به امور در رژیم گذشته
جهاد سازندگی بسیار انسان را دلخوش می‌کند
در مشکلات باید متوسل بشویم به ملت
شرکت در جهاد سازندگی ، بالاترین عبادت
تحول روحی جوانان در نهضت اسلامی‌
بازگشت دانشجویان خارج از کشور عامل روحیه دهنده به مردم
رابطه ملت و دولت در جمهوری اسلامی
جهاد با نفس، جهاد اکبر
رویارویی شیطان و شیطان صفتان با سازندگی‌
بیشتر