فیلم

مخالفین جمهوری اسلامی

انقلابی نمایان فرصت طلب‌
آراء خودتان را با اینها منطبق کنید
حق اینها [مستضعفین] را ادا کنید
این مسجدها را حفظ کنید تا این نهضت به ثمر برسد
استدلال و منطق به جای درگیری‌
ادّعاهای دروغین طرفداران خلق‌
سخنرانی در جمع روحانیون آذربایجان شرقی و غربی (مشکلات امر قضاوت)
در انتظار طلوع | قسمت سی و سوم
بیشتر