فیلم

اقتصاد

این بازاریهای محترم،می‌توانند مبارزه کنند با گرانفروشی
عزت مالِ خداست
مواظب خوشنامی بازار باشید
هیچ انصاف نیست که شما با این ملت این طور کنید
[نقص ها را] درست کنید، حرف نباشد، شعار نباشد
راه طولانی برای ساختن کشوری اسلامی‌
همه چیز ما را از بین بردند
نتیجه کارتان برای خودتان است
اعتصاب و کم‌کاری، خیانت به جمهوری اسلامی
بیشتر