فیلم

قانون اساسی

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
ایجاد اختلاف موجب سلطه خارجی خواهد شد
غلط می‌کنی قانون را قبول نداری! قانون تو را قبول ندارد
بپذیرید قانون را ، همه‌تان روی مرز قانون عمل بکنید
بترسید از آن روزی که مردم بفهمند در باطن ذات شما چیست
ائتلاف کردید که مجلس شورای اسلامی را کنار بگذارید؟
توجه به خطر عظیم‌
راه طولانی برای ساختن کشوری اسلامی‌
هدف از اغتشاشها
بیشتر