فیلم
 
کلیدواژه:

مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)

۲۶ آذر ۱۳۵۸/ ۲۷ محرم ۱۴۰۰

قم

وضع اقلیتها در حکومت اسلامی- صدور انقلاب- محاکمه شاه

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: