فیلم

جوانان

تهذیب نفس در جوانی
تحول جوانان
خسته نشدن ملت ایران در جنگ
یک همچو معنویتی جز به عنایت خدا نمیشود
نظیر نداشته است این وضعی که الآن ایران دارد
آمریکا، پشت پرده آشوب‌ها
خداوند این قدرتهایی که برای اسلام کار می‌کنند، پیروز کند
برنامه دانشگاه باید اصلاح شود
نظیراین جوانهای این زمان، ازاول تاریخ تا حالا نبوده است
بیشتر