فیلم
 
کلیدواژه:

الآن انسان می‌بیند که جوانهایی هستند، من زیاد به اینها بر می‌خورم، جوانهایی هستند که می‌آیند گریه می‌کنند که ما می‌خواهیم برویم به جبهه نمی‌گذارند برویم. همین پریروز یا دیروز بود که یک جوانی آمده بود، گفت دوتا برادرم کشته شده، خودم می‌خواهم بروم. گفتم جوان، تو کافی است، آنها رفتند دیگر بس است، شروع کرد گریه کردن. خوب یک همچو [معنویتی‌]، این جز به عنایت خدا نمی‌شود. یک معنویتی است که غیر از عنایت خدا نمی‌تواند این معنویت را برای کسی ایجاد کند. آنهایی که نشسته‌اند کنار و می‌خوابند و می‌خورند و زندگی حیوانی دارند و نق می‌زنند به این کشور، آنها یک قدری توجه بکنند، از خواب بیدار بشوند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: