فیلم

حقوقدانان، حکام شرع و قضات

سخنرانی در جمع ستاد نماز جمعه تهران و دانشجویان و ... (وظایف حوزه‌ها)
سخنرانی در جمع استانداران سراسر کشور (حفظ شئونات اسلامی)
سخنرانی در جمع مسئولان قضایی کشور (اهتمام در حل مسائل قضا)
بیشتر