فیلم

نفوذ

شناخت منافق
دقت در انتخاب اعضای هیاتهای بازسازی‌
عده‌ای به اسم «حزب الله»کارهای شما را فلج کنند
جلوگیری از نفوذ منحرفین به شوراها
انجمن های متعهد به اسلام
انحراف در انجمن های اسلامی
جلوگیری از نفوذ افراد منحرف در انجمن های اسلامی
توطئه‌های قدرت‌های جهانی
جلوگیری از نفوذ ضد انقلاب در انجمن های اسلامی
بیشتر