فیلم

نفوذ

کلیپ "نفوذ"
سخنرانی در جمع درجه داران نیروی دریایی (حکومت در ادیان توحیدی و غیر توحیدی)
سخنرانی در جمع اعضای شوراهای اسلامی روستاها (ابرقدرتها، منشا مشکلات دنیا)
قدرتهای بزرگ مستقیما نمی آیند سراغ شما
نفوذ در بیوت
نفوذ بین روحانیت
مامورین قلابی
خطر نفوذ برای نهضت
هوشیاری مقابل منافق
بیشتر