فیلم

حضرت ابراهیم (ع)

تفاوت اعمال انبیا با مردم‌
تفاوت فهم اعمال در پیامبران و مردم
بشر در امتحان واقع است
اسلام دین خون است برای فجّار
سخنرانی در جمع مردم و مسئولان در روز عید قربان (اعمال در منظر اهل دنیا و معرفت)
سخنرانی در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم (فیوضات معنوی عید قربان)
بیشتر