فیلم

ساده زیستی

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
مصاحبه با خبرنگاران خارجی (وضع اقلیتها در ایران- صدور انقلاب)
سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدا و ایثارگران (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
اشرافیت مسئولین
امیر مظلوم
سعادت در کوخ نشینی است
تناقض خوی کاخ نشینی با فرهنگ اسلام
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم
بیشتر