فیلم

امام علی (ع)

سخنرانی در جمع خانواده‌های شهدا و ایثارگران (ابعاد شخصیت حضرت علی «ع»)
رجوع از وحدت به کثرت رمز ناله های ائمه
امیر مظلوم
امام علی(ع)
مقدسین نهروان
عالم متهتک ، جاهل متنسک
عدم تحقق حکومت تماما اسلامی در همه اعصار
محرومیت بشر از تمام علم ائمه معصومین(ع)
منطق انبیاء در برخورد با کفار و مومنین
بیشتر