فیلم

شهادت

نظیراین جوانهای این زمان، ازاول تاریخ تا حالا نبوده است
فداکاری بزرگان در راه اسلام
در راه خدا رفتن شهادت است
شهدا زنده هستند و در پیش خدای تبارک و تعالی: عِندَ رَبِّهِم یُرزَقُونَ
روحیه شهادت است که ما را پیروز کرده
از قوای مسلحه تقدیر می‌کنم
من بمیرم که شما باید دعا کنید خدا بمیرد!
شکست و پیروزی صوری و حقیقی
ما از موت ترس دیگر نداریم
بیشتر