فیلم

شهادت

سخنرانی در جمع اعضای شورای مرکزی حزب جمهوری (دستاورد شهادتها)
سخنرانی در جمع فرماندهان سپاه و بسیج (تاثیر فرهنگ وارداتی در جامعه)
مایوس نشدن ملت ایران در مبارزه با متجاوز
اتحاد در برابر ابر قدرت‌ها
ملت شهادت
شریک جنایت
برنده انتخابات
دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب
آن روزی که دولت ما توجه به کاخ پیدا کرد، باید فاتحه دولت و ملت را بخوانیم
بیشتر