فیلم

سپاه پاسداران

ما هیچگاه به کشور عراق حمله نکرده ایم
معصیت بودن بعضی از کارهای به ظاهر اسلامی‌
دقت کنید که با یک اشتباه، جنایت بزرگی سر می‌زند
اینها تربیتشان تربیت اسلامی است
تفاوت مردم امروز با صدراسلام
شما نور چشم همه ما هستید
 فرهنگ ما در این زمان فرق کرده است
قدرت ایمان شمارا نگه داشته
پاسدارها باید این محبوبیت خودشان را حفظ کنند
بیشتر