فیلم

سپاه پاسداران

سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته‌های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)
آن که با یک زندگی متوسط ساخته است، از جنگ نمی‌ترسد
سپاه و ارتش دسته بندی نداشته باشند
برای سپاه و ارتش جایز نیست
دلخوشیهای دروغین غرب باوران عافیت طلب
لزوم پیشگیری از حوادث
وجود کمیته امداد و سپاه پاسداران به برکت اسلام
تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام
اینهایی که قدرت دارند باید جهات انسانی واسلامی را بیشتر حفظ بکنند
بیشتر