فیلم

تقوا

سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز میلاد پیامبر (مشکلات جهان اسلام)
امیر مظلوم
مجلس ، دولت و همه مسئولین خدمت‌گزارند
خطر تعلیم منهای تهذیب‌
دانشگاه و حوزه در راه ساختن جامعه توحیدی‌
امام علی(ع)
مردم را دعوت کنید به تقوا
لزوم برنامه ریزی مسائل کشور بوسیله متخصصین و روحانیون
اهمیت تقوا برای مسئولین کشور
بیشتر