فیلم

توطئه

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
کشتار حجاج توطئه ای از پیش طراحی شده
تفاوت نقد و توطئه
تضعیف جمهوری اسلامی یعنی تضعیف اسلام
گروه‌هایِ مخالف انقلاب
آمریکا، پشت پرده آشوب‌ها
آزادی در گرو کار
نفاق در اجرای اسلام
بیشتر