فیلم

وحدت

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع روحانیون دفتر تبلیغات حوزه‌های علمیه (رسالت روحانیون)
سخنرانی در جمع مسئولان نظام (ضیافت اللَّه در عالم ماده و عالم مثال)
سخنرانی در جمع اهالی گرگان، گنبد و ترکمن صحرا (حفظ وحدت و آرامش)
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم‌
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (ضرورت حفظ هماهنگی دولت و ملت)
سخنرانی در اقشار مختلف مردم (تشریک مساعی همه در پیشبرد مقاصد)
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)
سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماههای شعبان و رمضان)
بیشتر