فیلم

روابط بین الملل

اگر نوکر نباشیم ، آمریکا رابطه‌اش را با ما قطع می‌کند
با ملت امریکا که هیچ اختلافی‌ نداریم
مهر تایید بر یک حضور انقلابی
بیشتر