فیلم

خدمت به مردم

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم (نظم در امور- بررسی احزاب داخلی و خارجی)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (ضرورت حفظ هماهنگی دولت و ملت)
سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم و مسئولان (لزوم حل مشکلات جنگ‌زدگان)
سخنرانی در جمع مسئولان و اعضای قوای مقننه و مجریه (آفات انقلاب)
سخنرانی در جمع کارگران، معلمان و مربیان پرورشی (عصر هدم ارزشهای انسانی)
سخنرانی در جمع شورای مرکزی کمیته‌های امداد (مستمندان در صف مقدم جامعه)
سخنرانی در جمع کارکنان وزارتخانه‌های راه، نیرو و ... (حکومت محرومان)
سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)
بیشتر