فیلم

تسخیر لانه جاسوسی آمریکا

آزادی کارکنان سفارت آمریکا در ازای تحویل شاه به ایران
متهم شدن ملت ایران به تروریست بودن توسط کارتر
کارتر این خیانتکار را به ما پس بدهد
ما با ملت امریکا ابداً خلافی نداریم
ما احتمال نمی‌دادیم که یک سفارت مرکز جاسوسی باشد
رفتار کارتر بر خلاف قوانین بین الملل
برگشتن شاه تنها شرط آزادی جاسوس ها
حفظ رابطه با آمریکا به شرط حسن نیت آنها
ابرقدرتها خیال می‌کنند کشورها همان دستگاه دولتی است
بیشتر