فیلم
 
کلیدواژه:

[مسئله سفارت ایالات متحده، کشورهای بسیاری را نگران کرده. فکر می‌کنند گروگانگیری یک سابقه خطرناکی خواهد شد، آیا شما واقعاً فکر می‌کنید که با گرفتن این 50 گروگان فشاری می‌آورید و در مقابل، شاه را می‌گیرید؟]
- کشورها معلوم می‌شود که در نظر شما هم همان هست که در نظر کارتر است. کشورها را این ابرقدرتها خیال می‌کنند همان دستگاه دولتی است که وقتی دستگاه دولتی از یک چیزی ناراضی شد، کشور ناراضی است. در صورتی که دستگاههای دولتی نسبت به کشورها، نسبت به جمعیتهایی که اساس کشورها بر آنهاست، یک قطره‌ای در مقابل دریاست. باید دید که این عملی که ما کردیم چه بوده است. و اگر این عمل منعکس بشود در دنیا به طور صحیح، ببینیم موافقین ما کیست، مخالفین ما کیست. آیا مظلومها در دنیا بیشتر است عددشان یا ظالمها؟ وقتی که مطالعه بکنند در حال همه کشورهای دنیا می‌بینید که اکثریت قاطع با مظلومهاست. ظالمها یک عدد قلیلی هستند مجهز به جهاز شیطانی و مظلومها عدد کثیری هستند. و همیشه در طول تاریخ ظالمها عدد محدود بودند و مظلومها عددهای بسیار زیاد. اگر مراد شما از ناراحتی، ناراحتی ظالمهاست، مطلب صحیحی است. برای اینکه ظالمها با امثال خودشان رفیق هستند و هر کسی به آن جنسی که دارد متمایل است، به اشباه خودش متمایل است. ظالمها با ظالمها همیشه هستند و اینها اقلیت هستند. اگر مطلب ما بر دنیا منعکس بشود، آنی که با آن مخالف است ظالمها هستند که اقلیت دارند. و آنی که موافق است مظلومین هستند که اکثریت قاطع دارند. شما می‌گویید که ناراحت شدند و کشورها ناراحت شدند. همان منطق ابرقدرتها را دارید.
تکرار می‌کنید یا تحت تاثیر حرفهای ابرقدرتها واقع شدید که کشورها را عبارت از همان عده، همان پارکها و همان عمارتهای بزرگ و همانها و همان کاخ‌نشینها عبارت از ملت است. و این جمعیت کثیر، بسیار کثیری که زاغه‌نشین هستند و خانه‌های گلی دارند، اینها اصلًا از کشور نیستند و از ملت نیستند. اگر این مقصود است ما اینها را از هم جدا می‌کنیم و می‌گوییم که آنی که از این عمل ناراحت است، این دسته کاخ‌نشین و ابرقدرت و سرنیزه به دست است. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: