فیلم

جبهه ملی

او [مصدق] هم مُسلِم نبود
هر قانونی که بر خلاف اسلام است قانون‌ نیست
حتماً باید در آغوش امریکا باشیم تا بتوانیم زندگی کنیم!
اینها علم دارند، لکن عقلشان به اندازه علم نیست
[نقص ها را] درست کنید، حرف نباشد، شعار نباشد
«جبهه ملی» از امروز محکوم به ارتداد است
بیایید توبه کنید، توبه همه‌تان قبول است
شما با اسم ملت دارید به ضد ملت عمل می‌کنید
اهانت روزنامه های«جبهه ملی» به علمای اسلام
بیشتر