فیلم

حزب دموکرات کردستان

بیایید به دامن ملت خودتان
اینها جنایتکارانی هستند با اسم حزب دمکرات
شما دیکتاتورهایی هستید که به صورت دمکرات بیرون آمدید
قلمهای مسموم شما مملکت ما را می‌خواست به باد بدهد
همکاری مردم در دستگیری خیانتکاران‌
هدف فتنه‌انگیزان ، محو اسلام در کردستان‌
لزوم هوشیاری مردم و علمای کردستان در برابر توطئه‌ها
اهتمام به رفاه مردم کردستان‌
ضرورت هوشیاری ملت‌
بیشتر