فیلم
 
کلیدواژه:

جوانهایی هستید که بازی خوردید و انسان خیلی متاسف از این هست، بیایید به دامن ملت خودتان، اسلام خودتان. تا کی برای دیگران می‌خواهید کار بکنید؟ شما می‌دانید که اینها روابطشان با خارج چقدر بوده است؟ یک شمه‌اش را دیشب در تلویزیون، خوب بسیاری از شما دیدید اشخاصی که روابطشان با قاسملو و با حزب دمکرات  هست و با کومله و با چه، خوب این اشخاص برای شما می‌خواهند چه بکنند؟ اینها برای شما چه درست کردند؟ کشور شما را استقلال به آن می‌دهند؟ اینها که هر کدام به یک طرف می‌کشند، یکی سلطنت طلب و برای سلطنت، برای رضا پهلوی  می‌خواهد کار بکند، یکی هم نمی‌دانم چکاره هست و برای جبهه ملّی می‌خواهد کار بکند، یکی هم چکاره هست و برای کی می‌خواهد، خوب، هیچ کدام اینها به اسلام کاری ندارند و صریحاً می‌گویند که جمهوری اسلامی باید از بین برود و یک جمهوری دمکراتیک پیش بیاید، یا خیر باز سلطنت عود بکند. 

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: