فیلم

امنیت

یک وقت سر از یک کار بسیار، جنایت بزرگی سر در می‌آورد
کار ارزنده و مسئولیت بالای سپاه پاسداران
من امیدوارم که موفق بشوید شما
 من از تمام قوای مسلح خواستارم که انسجامشان را زیاد کنند
همه ملت الآن سپاه اسلام هستند
سخنی با نیروهای انتظامی‌
بیشتر