فیلم

امنیت

یک وقت سر از یک کار بسیار، جنایت بزرگی سر در می‌آورد
کار ارزنده و مسئولیت بالای سپاه پاسداران
من امیدوارم که موفق بشوید شما
 من از تمام قوای مسلح خواستارم که انسجامشان را زیاد کنند
بیشتر