فیلم

ساده زیستی در کلام امام خمینی

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
سخنرانی در جمع اعضای هیات دولت (لزوم خدمت مسئولان به مردم)
استوری | چرا ما این قدر زیاد کنیم گرفتاری‌ها را؟!
هیچکس نمی‌تواند مثل امیرالمومنین(ع) باشد
سبک‌باران نجات یافتند
بیشتر