فیلم

امام خمینی و وحدت

سخنرانی در جمع مسئولان نظام جمهوری اسلامی (توجه به معنویات- ساده زیستی)
استوری | مسلمان‌ها برادرند
استوری | ما باید از همه طبقات ملت تشکر کنیم
استوری | نماز وحدت در قدس
نعمت وحدت
استوری |‌ تفرقه نداشته باشید
استوری | کشور با اتحاد بیمه می‌شود
تکلیف ما اتحاد است
ابزار تفرقه
بیشتر