فیلم

مبارزه

سخنرانی در جمع میهمانان مراسم «دهه فجر»؛ (آگاه نمودن مستضعفان جهان)
سخنرانی در جمع گروهی از مسئولان نظام (تمسک به ولایت حضرت علی «ع»)
حج خونین
حکومت اسلامی ، سیره نبوی
اگر خیال کنید نمی توانید نخواهید توانست
پیروان دروغین حضرت مسیح(ع)
تلاش علمای اسلام برای آگاهی بخشی مسلمین در بلادخودشان
به دنبال حرف عمل لازم است
آنهایی که مخالف با ترور هستند، مرکز ترور هستند
بیشتر