فیلم

ادعیه و مناجات

سخنرانی در جمع مسئولان نظام (برکات ماههای رجب، شعبان و رمضان)
سخنرانی در جمع گروهی از مسئولین نظام (قداست ماههای شعبان و رمضان)
قرآن و ادعیه ، اسرار الهی
ادعیه کم نظیر
جز او کسی نیست و چیزی نیست
عظمت و اهمیت ادعیه ائمه معصومین(ع)
خودسازی و مردم سازی
آمادگی برای ضیافه الله
مناجات شعبانیه
بیشتر