فیلم

برادری مسلمانان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)
تنازع با هم نکنید و الّا فَشَل می‌شوید
تمام مسلمین با هم مجتمع شوند
بیشتر