فیلم

برادری مسلمانان

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم به مناسبت هفته وحدت (برکات انقلاب)
تنازع با هم نکنید و الّا فَشَل می‌شوید
تمام مسلمین با هم مجتمع شوند
مومن باید برادر مومن باشد
همه به دستور اسلام باید متحد باشند
همه شماها برادر هستید
با این وضع که زیر پرچم اسلام هستید، آسیب‌پذیر نخواهید بود
مراقب باشید شیعه و سنی را از هم جدا نکنند
مردم را بیدار کنید
بیشتر