فیلم
 
کلیدواژه:

و من به آن اشخاصی که ادعای اسلام می‌کنند و مشغول توطئه هستند بر ضد اسلام، به آنها می‌گویم که شمایی که به مردم، پیش کردها، پیش کردستانیها ادعای اسلام می‌کنید و مع ذلک، مشغول توطئه هستید بر ضد همین ملت محروم کردستان و غیر کردستان، چطور ادعای‌ اسلام می‌کنید؟ این اسلامی که شما ادعا می‌کنید که نتیجه این باشد که توطئه بکنید با دشمنان اسلام و بر ضد اسلام و ضد مسلمانها و ضد ملت اسلام اقدام بخواهید بکنید، این اسلام، اسلام پیغمبر اکرم نیست، اسلامی که قرآن به او نازل شده است و برای او آمده است، [نیست‌]. پیغمبر اسلامی که قرآن را آورده است و قرآن و سنت او اساس اسلام است، اساس او بر اخوت و برادری است. مومن باید برادر مومن باشد، این حکمی است که در قرآن است؛ یعنی، آنچه را که شما برای برادرتان از خیر و صلاح می‌خواهید، برای تمام ملتتان باید بخواهید. همه مومنها در همه اقطار عالم برادر هستند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: