فیلم

ارتش شاهنشاهی

قدرت دروغین ارتش رضا خان
فرار فرماندهان ارتش رضا خان
احتیاج ارتش به امر تعلیم و تربیت اسلامی‌
می‌بینم در بین اینها بسیاریشان گول خورده‌اند
ارتش، وفادار به کشور
بیشتر