فیلم

ملت ایران

اتحاد در برابر ابر قدرت‌ها
همه ملت همصدا باشند
ما خارج شدیم از دام آمریکا
ملت شهادت
اختلاف ، عامل شکست مشروطه
اخلاص در انتخابات
مصالح مسلمین را بگویید تا قدرت پیدا کنید
حقوق بشر دروغین آمریکایی
فَاسْتَقِمْ کَما امِرْت
بیشتر