فیلم

کودتا

کودتا، جدایی مردم از حکومت
می‌خواهند اسلام نباشد
نه قدرت اسلام را اینها می‌توانند بفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته‌اند
حیله‌ی خوارج
استعمارگر کوشش‌اش این بوده است که‌ از خود مردم به جان خود مردم بریزد
این ملی‌گراها
امدادهای غیبی خداوند در شکست ظالمین‌
در انتظار طلوع | قسمت سی و نهم
استوری |‌ از اول تا حالا غائله بپا کردند
بیشتر